Wałbrzyska 48, 58-100 Świdnica +48 74 852 02 39 wesolapiateczka@vp.pl Poniedziałek-Piątek: 6.15-16.30

Informacja dla rodziców

         

                    Informacja dla rodziców dotycząca przyprowadzania i  odbioru dziecka

 

  1. Wnikliwe zapoznanie się z procedurą wewnętrzną bezpieczeństwa na terenie przedszkola udostępnioną wcześniej na stronie internetowej.
  2. Zabezpieczenie siebie i swojego dziecka ( jeśli ukończyło 4 rok życia) w indywidualną maseczkę osłaniającą nos i usta do i z przedszkola
  3. Przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego bez objawów chorobowych.
  4. Dezynfekcja rąk przez rodzica w holu przedszkola, przejście do szatni przedszkolnej. Jeżeli w szatni jest więcej niż dwóch rodziców oczekiwanie na swoją kolej. Zachowanie dystansu ok. 2m od pracownika oraz osób przebywających w szatni.
  5. Podpisanie przez rodzica oświadczenia oraz przekazanie dziecka pracownikowi będącemu w szatni.
  6. Przyprowadzanie o odbieranie dzieci będzie odbywało się bez wchodzenia rodziców do sali przedszkolnej.

 

 

Aktualności z Wesołej Piątki

Informacja

Drodzy Rodzice, jeżeli planujecie powrót Waszych dzieci do przedszkola to prosimy o wcześniejszą informację (min. 3 dni wcześniej), celem właściwego zaplanowania pracy w placówce. Informacje proszę przekazywać do nauczycieli grup lub...

Czytaj więcej

Oświadczenie rodzica

Świdnica,………………………………………..     Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna dziecka, które uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Piątka” w Świdnicy Zapoznałem(am) się i akceptuję zasady funkcjonowania przedszkola wprowadzone w związku z zagrożeniem COVID-19. Jestem świadomy(a) o możliwości zarażenia...

Czytaj więcej

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na…

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „WESOŁA PIĄTKA” 1.Organ prowadzący przedszkole musi: zapewnić środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki, zaopatrzyć pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, dokonać...

Czytaj więcej