Wałbrzyska 48, 58-100 Świdnica +48 74 852 02 39 wesolapiateczka@vp.pl Poniedziałek-Piątek: 6.15-16.30

Oświadczenie rodzica

Świdnica,………………………………………..

 

 

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna dziecka, które uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Piątka” w Świdnicy

  1. Zapoznałem(am) się i akceptuję zasady funkcjonowania przedszkola wprowadzone w związku z zagrożeniem COVID-19.
  2. Jestem świadomy(a) o możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie i moich domowników, jak również pracowników przedszkola COVID-19.
  3. Ani ja, ani moi najbliżsi (osoby zamieszkujące pod tym samym adresem) nie są objęci kwarantanną lub izolacją ze względu na zakażenie COVID-19.
  4. Jestem świadomy(a), że podanie nieprawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia mojego dziecka i sytuacji epidemicznej mojej rodziny może narazić na zarażenie, izolację lub kwarantannę wszystkich pracowników przedszkola, ich rodziny, jak również rodziny dzieci przebywających w tej samej grupie.
  5. Zobowiązuję się przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe, bez gorączki, uporczywego kaszlu, kataru.
  6. Wyrażam zgodę na mierzenie mojemu dziecku temperatury ciała podczas pobytu w przedszkolu.
  7. W przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w przedszkolu gorączki lub innych niepokojących objawów chorobowych, zobowiązuję się do jak najszybszego odbioru dziecka z przedszkola. Mam świadomość, że o odesłanie dziecka z przedszkola zostaną poinformowani inni rodzice dzieci z tej samej grupy.
  8. Zobowiązuję się do poinformowania jak najszybciej Dyrekcji przedszkola o stanie zdrowia dziecka odebranego z objawami choroby.
  9. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast poinformuję Dyrekcję przedszkola.

 

………………………………………………………………………………….

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Aktualności z Wesołej Piątki

Informacja

Drodzy Rodzice, jeżeli planujecie powrót Waszych dzieci do przedszkola to prosimy o wcześniejszą informację (min. 3 dni wcześniej), celem właściwego zaplanowania pracy w placówce. Informacje proszę przekazywać do nauczycieli grup lub...

Czytaj więcej

Informacja dla rodziców

                              Informacja dla rodziców dotycząca przyprowadzania i  odbioru dziecka   Wnikliwe zapoznanie się z procedurą wewnętrzną bezpieczeństwa na terenie przedszkola udostępnioną wcześniej na stronie internetowej. Zabezpieczenie siebie i swojego dziecka ( jeśli...

Czytaj więcej

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na…

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „WESOŁA PIĄTKA” 1.Organ prowadzący przedszkole musi: zapewnić środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki, zaopatrzyć pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, dokonać...

Czytaj więcej