Formularz Logowania

Galeria

Zadania priorytetowe

ZADANIA PRIORYTETOWE PRZEDSZKOLA

 

NA ROK 2017/2019

 

 

 

 

Organizowanie warunków do realizacji procesu edukacyjnego, wspomagającego rozwój dziecka w sferze intelektualnej (przyrodniczej i technicznej).

 

 

 

Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu poprzez organizację zabaw w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu, codzienny ruch oraz zdrowe odżywianie, częsta organizacja zajęć kulinarnych dla dzieci, konkurs MasterChefa Juniora.

 

 

 

Doskonalenie systemu wspierania wielokierunkowego rozwoju dziecka. Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dla dzieci tego wymagających, zatrudnienie specjalistów.

 

 

 

 

"Przedszkolak poznaje tradycje i obyczaje"- realizacja działań w zakresie kształtowania u dzieci postaw związanych z szacunkiem do Ojczyzny, jej tradycji oraz do symboli narodowych.