Formularz Logowania

Galeria

Ramowy plan dnia

Ramowy plan dnia

615–800 – schodzenie się dzieci

(Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne,

manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję,

zabawy integrujące grupę.)

800–810 – przygotowanie do śniadania

(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.)

810–8:40 – śniadanie

830–900 – ćwiczenia ogólnorozwojowe

(Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową,

słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.)

900–1030 – zajęcia dodatkowe -zabawa z j. angielskim , zabawa z j. niemieckim, rytmika z el. tańca,

zajęcia szachowe oraz zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętych do realizacji programów

nauczania

1030–1040 – przygotowanie do II śniadania

(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.)

1040–11 – II śniadanie

11–1230 – pobyt na świeżym powietrzu

(Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje

przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i

sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.)

1230–1255 – przygotowanie do obiadu (zupa)

(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.)

1255–1400 – obiad

1400–1500 – odpoczynek poobiedni

( słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z

potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne.)

– ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci

(Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową,

słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe,

zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń

dnia.Rozchodzenie się dzieci.)

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 30.08.2018 r.