Wałbrzyska 48, 58-100 Świdnica +48 74 852 02 39 wesolapiateczka@vp.pl Poniedziałek-Piątek: 6.15-16.30

Trwają zapisy na rok szkolny 2021/2022 prosimy o pobieranie kart zgłoszenia dziecka z zakładki "Do pobrania" oraz wysyłanie ich na naszego e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W razie pytań zapraszamy do kontaktu : 509476325 (Dyrektor- Danuta Natanek). Ilość miejsc ograniczona.

Wzór umowy dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu:

UMOWA Nr ......../2021/2022Zawarta w dniu ................... r. pomiędzy Dyrektorem Przedszkola Niepublicznego Wesoła Piątka Danutą Natanek, a

Panią/em...........................................................................................................................................................

rodzicem (opiekunem) dziecka ......................................................................................................................

 1. Umowa zawarta jest na okres od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

 2. Przedszkole jest czynne od godz.6.15 do godz. 16.30 z możliwością przedłużenia godzin za dodatkową opłatą.

 3. Czesne, czyli opłata stała za przedszkole wynosi 330 zł miesięcznie, stawka żywnościowa 9 zł. osobodzień .

  Opłaty te jednak mogą ulec zmianom w miarę potrzeb (wzrost utrzymania kosztów: energia,gaz...itp., wzrost cen zakupowanych towarów żywnościowych), nie więcej jednak niż 10% dotychczasowej stawki.

 4. Przedszkole w ramach opłaty czesnego zapewni zajęcia dodatkowe- rytmika z elementami tańca, zabawa z językiem angielskim, niemieckim, katecheza, warsztaty tematyczne-kwartalne

 5. Opłata stała-czesne oraz opłata za żywienie jest ponoszona przez rodziców/opiekunów przez cały okres na który jest zawarta umowa.

 6. Opłatę wpisową w wysokości 200 zł. pokrywa jednorazowo rodzic/opiekun dziecka nowo zapisanego do przedszkola. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku wypisania lub nie zgłoszenia się dziecka.

 7. W przypadku urlopowania dziecka na miesiąc lub dłużej rodzice/opiekunowie pokrywają opłatę stałą-czesne, nie pokrywają natomiast stawki żywieniowej.

 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do regulowania opłat za przedszkole do 10 każdego miesiąca.

  Po terminie przedszkole ma prawo naliczać odsetki za zwłokę, a nawet skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu mogą być przekazywane w formie przelewu na konto SANTANDER BANK POLSKA S.A. 13 1090 2369 0000 0001 0280 0097 , kartą płatniczą oraz gotówką.

 9. Na czas pobytu dziecka w przedszkolu rodzice/opiekunowie zaopatrują dziecko w wyprawkę plastyczną oraz książki lub karty pracy.

 10. W razie nagłej choroby dziecka, zostanie udzielona mu pierwsza pomoc oraz natychmiast o zaistniałym fakcie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie.

 11. Dzieci z przedszkola mogą odebrać tylko osoby wyznaczone przez rodziców/opiekunów.

 12. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 2 –miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

 13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla stron.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Przedszkola.

 

..................................................... ...........................................

(podpis Rodzica/Opiekuna) (podpis Dyrektora)

Dni wolne w 2021 i 2022:

12.11.2021- piątek

24.12.2021- Wigilia

31.12.2021- Sylwester (dyżur)

07.01.2022-piatek

02.05.2022-poniedziałek

17.06.2022- piątek po Bożym Ciele

29-31.08.2022- przerwa techniczna

 

Uroczystości:

21.10.2021- Pasowanie

17.12.2020- Wigilia przedszkolna

21.01.2022- Święto Babci i Dziadka

27.05.2022- Święto Rodziny- festyn

22.06.2022 (środa)- Uroczyste Zakończenie Roku

Strona 1 z 2

Aktualności z Wesołej Piątki

Zebranie z Rodzicami

01-09-2021

6 września (poniedziałek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami, na które serdecznie Państwa zapraszamy.   Przebieg zebrania:   -zebranie ogólne z Dyrektorem Przedszkola w ogrodzie przedszkolnym   -spotkanie rodziców z nauczycielami (informacje szczegółowe)   Grupa I...

Czytaj więcej

WITAMY W PRZEDSZKOLU

31-08-2021

  Serdecznie witamy naszych Przedszkolaków i ich Rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi. Szczególnie ciepło witamy nowych przedszkolaków, którym życzymy...

Czytaj więcej

Wyprawki rok przedszkolny 2021/2022

06-09-2020

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPRAWKI DO GRUPY I   L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nazwa elementu wyprawki Ryza papieru ksero Blok techniczny biały A4 Kolorowy brystol Blok techniczny kolorowy A4 Kredki bambino Klej magiczny- tubka Klej biały do papieru ASTRA Klej w sztyfcie Teczka papierowa na gumkę Pędzel szczecinowy...

Czytaj więcej